บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

฿13,000

/ ต่อเดือน

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

บ้านแสนรัก เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง แบบครบวงจรที่สุดในไทยด้วยสาขาครอบคลุมทุกภาค เนื่องจากทางเลือกในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ อาจเป็นเรื่องยาก
ลำบากเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ บ้านแสนรัก จึงมีแนวคิดที่จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีกำลังจ่าย มากนัก โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงงบประมาณ ที่จำกัดและมาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพ

บริการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

และผู้ป่วยติดเตียง

ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท/เดือน

  • มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุณหมอคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
  • บริการหัตการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  • ทำกายภาพเบื้องต้น

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ราคาเพียง 13,000 บาท / เดือน

ดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สาขาของเรา

ปัจจุบันบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสาขามากกว่า 5 สาขาทั่วไทย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณแยกรวมโชค-

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม สาขาพะเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา ใกล้โรงพยาบาลจังหวัด

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม สาขาลำพูน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเดินทางไป-

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม สาขาโคราช

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางสะดวก

"ให้บ้านแสนรัก ดูแลคนที่คุณห่วงใย ด้วยหัวใจที่อบอุ่น"

ห้องพักของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก
และบรรยากาศ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

฿13,000

/ ต่อเดือน

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

บ้านแสนรัก เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง แบบครบวงจรที่สุดในไทยด้วยสาขาครอบคลุมทุกภาค เนื่องจากทางเลือกในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ อาจเป็นเรื่องยาก
ลำบากเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ บ้านแสนรัก จึงมีแนวคิดที่จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีกำลังจ่าย มากนัก โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงงบประมาณ ที่จำกัดและมาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพ

บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท/เดือน

  • มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุณหมอคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
  • บริการหัตการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  • ทำกายภาพเบื้องต้น

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
ราคาเพียง 13,000 บาท / เดือน

ดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สาขาของเรา

ปัจจุบันบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสาขามากกว่า 5 สาขาทั่วไทย

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม สาขาเชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณแยกรวมโชค-

บ้านแสนรัก สาขาพะเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา ใกล้โรงพยาบาลจังหวัด

บ้านแสนรัก สาขาลำพูน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเดินทางไป-

บ้านแสนรัก สาขาโคราช

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางสะดวก

"ให้บ้านแสนรัก
ดูแลคนที่คุณห่วงใย ด้วยหัวใจที่อบอุ่น"

ห้องพักของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก
และบรรยากาศ