ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดและต้องมีการดูแลระหว่างช่วงพักฟื้น

ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องการดูแลระหว่างช่วงพักฟื้น

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดของศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น บ้านแสนรัก ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนและดูแลที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเวลาพักฟื้นและฟื้นตัวหลังการผ่าตัด ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลอย่างเอาใจใส่และเข้าใจความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย

บริการของเรารวมถึง:

  1. การดูแลด้านการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามอาการ จัดการอาการปวด และให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน
  2. การดูแลแผลผ่าตัด การทำแผล และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแผลที่ถูกต้อง
  3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อเร่งการฟื้นตัวและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
  4. การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางอารมณ์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวลในช่วงพักฟื้น
  5. โภชนาการและอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อส่งเสริมการหายของแผลและการฟื้นตัวโดยรวม
  6. การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังจากออกจากศูนย์ฯ

 

เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย และส่งเสริมการฟื้นตัว จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพักฟื้นได้อย่างเต็มที่และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ทีมงานของเราพร้อมอยู่เคียงข้างและสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าวของการฟื้นตัวหลังผ่าตัด

บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัดเหมาะกับผู้ที่มีอาการ ดังนี้

อาการปวดแผลหลังผ่าตัด ไม่สามารถจัดการอาการปวดได้ด้วยตนเอง และต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมอาการปวด 

อาการอ่อนเพลียหลังการผ่าตัด ไม่สามารถดูแลตนเองได้ตามปกติในช่วงแรก และต้องการความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน

แผลผ่าตัดที่ซับซ้อน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือต้องการการดูแลแผลอย่างเชี่ยวชาญ

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น การติดเชื้อ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ต้องการการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวหลังผ่าตัด ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพและการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ปัญหาโภชนาการหลังผ่าตัด เช่น การรับประทานอาหารได้น้อย หรือต้องการอาหารที่มีโภชนาการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัว

ภาวะเครียดและวิตกกังวลหลังผ่าตัด ต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจ รวมถึงคำแนะนำในการจัดการความเครียดและความวิตกกังวลในช่วงพักฟื้น

การดูแลของบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

รับการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยทีมพยาบาลจะคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้รับยาตามคำสั่งแพทย์อย่างถูกต้อง ดูแลเรื่องสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แนะนำเรื่องโภชนาการแก่ญาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพจิต คอยให้กำลังใจ
และพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส

การดูแลด้านกายภาพ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น

การดูแลด้านจิตใจ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักจิตวิทยาคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส คอยพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

สภาพแวดล้อม

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เช่น มีห้องพักที่กว้างขวาง มีเตียงที่นอนสบาย มีห้องน้ำที่สะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น

ราคา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความต้องการของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สาขาของเรา

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดและต้องมีการดูแลระหว่างช่วงพักฟื้น

บริการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอาการ ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

โรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต

โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ 
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม

โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว

โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 เช่น โรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม

โรคระบบประสาท  เช่น โรคอัลไซเมอร์
โรคพาร์กินสัน

การดูแลของ
บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

รับการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยทีมพยาบาลจะคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้รับยาตามคำสั่งแพทย์อย่างถูกต้อง ดูแลเรื่องสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แนะนำเรื่องโภชนาการแก่ญาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพจิต คอยให้กำลังใจ
และพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส

การดูแลด้านกายภาพ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น

การดูแลด้านจิตใจ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักจิตวิทยาคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส คอยพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

สภาพแวดล้อม

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เช่น มีห้องพักที่กว้างขวาง มีเตียงที่นอนสบาย มีห้องน้ำที่สะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น

ราคา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความต้องการของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สาขาของเรา