ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนชรา

ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด ในการดูแลคนที่คุณรัก พร้อมเปิดให้บริการแล้วมากกว่า 5 สาขา

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุและคนชราของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านแสนรัก

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของผู้สูงอายุ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในการดูแลของเรา

บริการของเราประกอบด้วย:

  1. ทีมงานผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมและเอาใจใส่ คอยให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร และการใช้ห้องน้ำ
  2. พยาบาลวิชาชีพของเราติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุ จัดการยา ประสานงานกับแพทย์ และให้การดูแลทางการแพทย์ตามความจำเป็น
  3. โภชนาการ: อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกหลักอนามัย จัดเตรียมโดยคำนึงถึงความต้องการและข้อจำกัดด้านอาหารของแต่ละบุคคล
  4. การดูแลระยะสุดท้าย: เรามีบริการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้สูงอายุในระยะท้ายของชีวิต เน้นการจัดการอาการ การสนับสนุนทางอารมณ์ และการดูแลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี
  5. การสนับสนุนครอบครัว: เราให้ข้อมูล คำแนะนำ และทรัพยากรแก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีข้อมูล
  6. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ: ศูนย์ของเราได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการหกล้มและอุบัติเหตุ
 

เป้าหมายของเราคือ การให้การดูแลที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย ด้วยการเอาใจใส่ ความเคารพ และความเข้าใจ           เราพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและสนับสนุนผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และมีศักดิ์ศรีในบั้นปลายของชีวิต

บริการดูแลผู้สูงอายุเหมาะกับผู้ที่มีอาการ ดังนี้

ความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: ADLs) เช่น มีปัญหาในการอาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร หรือการใช้ห้องน้ำ

ภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ หรือสมองเสื่อมชนิดอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความจำ การตัดสินใจ และการทำกิจวัตรประจำวัน

ปัญหาการเคลื่อนไหวหรือการทรงตัว เช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย

โรคเรื้อรังหรือความเจ็บป่วยที่ต้องการการจัดการอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ

ความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเหตุการณ์สำคัญ เช่น การล้มหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงและความสามารถในการทำหน้าที่

ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี น้ำหนักตัวลดลงอย่างมาก หรือปัญหาการกลืนที่ต้องการการดูแลด้านโภชนาการเป็นพิเศษ

ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแยกตัว ต้องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกิจกรรมที่มีความหมาย เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ดี

การดูแลของบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

การดูแลด้านกายภาพ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น

การดูแลด้านจิตใจ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักจิตวิทยาคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส คอยพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

สภาพแวดล้อม

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เช่น มีห้องพักที่กว้างขวาง มีเตียงที่นอนสบาย มีห้องน้ำที่สะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น

ราคา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความต้องการของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สาขาของเรา

ดูแลผู้สูงอายุ

ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด ในการดูแลคนที่คุณรัก พร้อมเปิดให้บริการแล้วมากกว่า 5 สาขา

บริการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอาการ ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

โรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต

โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ 
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม

โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจล้มเหลว

โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 เช่น โรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม

โรคระบบประสาท  เช่น โรคอัลไซเมอร์
โรคพาร์กินสัน

การดูแลของ
บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

รับการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยทีมพยาบาลจะคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้รับยาตามคำสั่งแพทย์อย่างถูกต้อง ดูแลเรื่องสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แนะนำเรื่องโภชนาการแก่ญาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพจิต คอยให้กำลังใจ
และพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส

การดูแลด้านกายภาพ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น

การดูแลด้านจิตใจ

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีนักจิตวิทยาคอยดูแลให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงมีจิตใจที่แจ่มใส คอยพูดคุยกับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข

สภาพแวดล้อม

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เช่น มีห้องพักที่กว้างขวาง มีเตียงที่นอนสบาย มีห้องน้ำที่สะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น

ราคา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความต้องการของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สาขาของเรา