บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด ในการดูแลคนที่คุณรัก
พร้อมเปิดให้บริการแล้วมากกว่า 5 สาขา

ทำไมถึงเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านแสนรัก

บ้านแสนรัก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบครบวงจรที่สุดในไทย เราเปิดบริการการดูแลรักษา และฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแบบรายวัน แบบเช้าไป-เย็นกลับ แบบรายเดือนหรือแบบระยะยาว นอกจากนี้เรายังมีบริการโปรแกรม
การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) อีกทั้งโปรแกรม เช่น โปรแกรมการดูแลและรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกาย และจิตใจหลังประสบอุบัติเหตุ หรือหลังผ่าตัด และโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิดทั้งแบบระยะยาวและแบบถาวร

ได้รับการดูแลโดยทีมพยาบาล
และทีมงานคุณภาพ

การบริการคือหัวใจของบ้านแสนรักนอกเหนือจาก
ทีมพยาบาลที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม.แล้ว
บ้านแสนรักเป็นที่เดียวที่มีทีมพยาบาลเข้ามาตรวจเยี่ยม
เพื่อดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ห้องพักและสถานที่

ห้องพักของเราได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น เรามีบริเวณที่ร่มรื่น ท่ามกลาง
ธรรมชาติ และอากาศบริสุทธิ์ ใกล้โรงพยาบาลจังหวัด มีที่ส่วนกลางเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ห้องออกกำลังกาย
สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องอาหาร และ สปา

กิจกรรมสำหรับคนวัยเกษียณ
และผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีภาพในศูนย์เรามีกิจกรรม
มากมายที่ช่วยสร้างสังคม และสุขภาพกายและใจ ยกตัวอย่างเช่น โยคะ เรียนทำอาหาร กิจกรรมเล่นดนตรี เต้นรำ ดูหนังและอื่นๆ

TMS บำบัด

TMS เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่บ้านแสนรักมีความโดดเด่น
และเชี่ยวชาญเราเป็นที่แรกในเชียงใหม่ ที่นำ TMS หรือคลื่น
แม่เหล็กมารักษาคนไข้โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
ศูนย์กายภาพแบบครบวงจรภายในบ้านแสนรักมีศูนย์
กายภาพที่ดูแลโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
มีบริการกายภาพบำบัด ฝังเข็ม ธาราบำบัดและกระตุ้นด้วย
คลื่นแม่เหล็กสำหรับคนไข้ประจำและไป-กลับ

ดูแลโภชนาการโดยนักโภชนาการ
และปรับอาหารทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการ
ที่ดีเรามีนักโภชนาการ ที่คอยวางแผนและจัดหมวดหมู่
ของสารอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน เมื่อท่านเข้ามารับการรักษาดูแลกับเรา
ท่านจะได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและครบถ้วนอาหาร
ในแต่ละมื้อจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกายในผู้เข้าพักแต่ละราย อีกทั้งสารอาหารสำคัญต่างๆ
ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการชะลอความเสื่อมของความจำ รวมทั้งช่วยในการบำรุงสมอง

สถานที่สะอาด ทันสมัย ปลอดภัย
และน่าอยู่

เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย บ้านแสนรัก เราคำนึงถึง
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั้งด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เราจึงออกแบบ
ศูนย์ของเราในแต่ละสาขาเพื่อเอื้อต่อการรักษาและ
การฟื้นฟูของผู้เข้ารับการรักษา โดยทางสถานที่ของเรา
เน้นการออกแบบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยการคำนึง
ถึงการเคลื่อนย้ายและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย นอกจากนี้สถานที่ของเรายังออกแบบ
ให้อยู่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

สาขาของเรา

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด ในการดูแลคนที่คุณรัก
พร้อมเปิดให้บริการแล้วมากกว่า 5 สาขา

ทำไมถึงเลือก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านแสนรัก

บ้านแสนรัก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบครบวงจรที่สุดในไทย เราเปิดบริการการดูแลรักษา และฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแบบรายวัน แบบเช้าไป-เย็นกลับ แบบรายเดือนหรือแบบระยะยาว นอกจากนี้เรายังมีบริการโปรแกรม
การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) อีกทั้งโปรแกรม เช่น โปรแกรมการดูแลและรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกาย และจิตใจหลังประสบอุบัติเหตุ หรือหลังผ่าตัด และโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิดทั้งแบบระยะยาวและแบบถาวร

ได้รับการดูแลโดยทีมพยาบาล
และทีมงานคุณภาพ

การบริการคือหัวใจของบ้านแสนรักนอกเหนือจาก ทีมพยาบาลที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม.แล้วบ้านแสนรักเป็นที่เดียวที่มีทีมพยาบาลเข้ามาตรวจเยี่ยม เพื่อดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ห้องพักและสถานที่

ห้องพักของเราได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยเพื่อดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น เรามีบริเวณที่ร่มรื่น ท่ามกลาง ธรรมชาติ และอากาศบริสุทธิ์ ใกล้โรงพยาบาลจังหวัด มีที่ส่วนกลางเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องอาหาร และ สปา

กิจกรรมสำหรับคนวัยเกษียณ และผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีภาพในศูนย์เรามีกิจกรรมมากมายที่ช่วยสร้างสังคม และสุขภาพกายและใจ ยกตัวอย่างเช่น โยคะ เรียนทำอาหาร กิจกรรมเล่นดนตรี เต้นรำ ดูหนังและอื่นๆ

TMS บำบัด

TMS เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่บ้านแสนรักมีความโดดเด่น และเชี่ยวชาญเราเป็นที่แรกในเชียงใหม่ ที่นำ TMS หรือคลื่น
แม่เหล็กมารักษาคนไข้โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ศูนย์กายภาพแบบครบวงจรภายในบ้านแสนรักมีศูนย์
กายภาพที่ดูแลโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีบริการกายภาพบำบัด ฝังเข็ม ธาราบำบัดและกระตุ้นด้วย
คลื่นแม่เหล็กสำหรับคนไข้ประจำและไป-กลับ

ดูแลโภชนาการโดยนักโภชนาการ
และปรับอาหารทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่ดีเรามีนักโภชนาการ ที่คอยวางแผนและจัดหมวดหมู่ของสารอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เมื่อท่านเข้ามารับการรักษาดูแลกับเรา ท่านจะได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและครบถ้วนอาหาร ในแต่ละมื้อจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของ ร่างกายในผู้เข้าพักแต่ละราย อีกทั้งสารอาหารสำคัญต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการชะลอความเสื่อมของความจำ รวมทั้งช่วยในการบำรุงสมอง

สถานที่สะอาด ทันสมัย ปลอดภัย และน่าอยู่

เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย บ้านแสนรัก เราคำนึงถึง สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั้งด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เราจึงออกแบบ ศูนย์ของเราในแต่ละสาขาเพื่อเอื้อต่อการรักษาและการฟื้นฟูของผู้เข้ารับการรักษา โดยทางสถานที่ของเรา
เน้นการออกแบบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยการคำนึง ถึงการเคลื่อนย้ายและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย นอกจากนี้สถานที่ของเรายังออกแบบ ให้อยู่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

สาขาของเรา