สาขาของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางเดินทางไป-กลับได้สะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมนักกายภาพ
วิชาชีพประจำศูนย์ มีพยาบาลประจำดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม พะเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเดินทางไป-กลับได้สะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมนักกายภาพ
วิชาชีพประจำศูนย์ มีพยาบาลประจำดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ลำพูน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เดินทางไป-กลับได้สะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมนักกายภาพ
วิชาชีพประจำศูนย์ มีพยาบาลประจำดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม สาขาโคราช

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางสะดวก บรรยากาศดี พื้นที่กว้างขวาง เงียบสงบ รื่มรื่น เราพร้อมมอบคุณภาพการดูแลที่ออกแบบมาเฉพาะ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ในบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย เป็นกันเองและปลอดภัย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ลำปาง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางเดินทางไป-กลับได้สะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมนักกายภาพ
วิชาชีพประจำศูนย์ มีพยาบาลประจำดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม พะเยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเดินทางไป-กลับได้สะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมนักกายภาพ
วิชาชีพประจำศูนย์ มีพยาบาลประจำดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ลำพูน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เดินทางไป-กลับได้สะดวก บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ทางศูนย์มีทีมนักกายภาพ
วิชาชีพประจำศูนย์ มีพยาบาลประจำดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีหมอพิเศษมาตรวจเช็คคนไข้ทุกสัปดาห์

บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม สาขาโคราช

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์นี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางสะดวก บรรยากาศดี พื้นที่กว้างขวาง เงียบสงบ รื่มรื่น เราพร้อมมอบคุณภาพการดูแลที่ออกแบบมาเฉพาะ เหมาะกับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้น ในบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย เป็นกันเองและปลอดภัย

สาขาของเรา

แนวคิดโครงการ

สาขาของเรา