อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นการดูแลที่ 13,000 บาท/เดือน

ด้วยโปรแกรมการดูแล ฟื้นฟู ร่างกายและจิตใจ
สำหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง

ด้วยมาตรฐานการพยาบาลจากทีมสหวิชาชีพ

ที่มีประสบการณ์ในด้านการดูแลที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องเดี่ยว

ค่าบริการ รายวัน

900

฿/วัน

ค่าบริการ รายเดือน

17,000

฿/วัน

ห้องคู่

ค่าบริการ รายวัน

750

฿/วัน

ค่าบริการ รายเดือน

15,000

฿/วัน

ห้องรวม

ค่าบริการ รายวัน

500

฿/วัน

ค่าบริการ รายเดือน

13,000

฿/วัน

บรรยากาศบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

สาขาของเรา

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นการดูแลที่ 13,000 บาท/เดือน

ด้วยโปรแกรมการดูแล ฟื้นฟู ร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
ด้วยมาตรฐานการพยาบาลจากทีมสหวิชาชีพ
ที่มีประสบการณ์ในด้านการดูแลที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องเดี่ยว

ค่าบริการ รายวัน

900

฿/วัน

ค่าบริการ รายเดือน

17,000

฿/วัน

ห้องคู่

ค่าบริการ รายวัน

750

฿/วัน

ค่าบริการ รายเดือน

15,000

฿/วัน

ห้องรวม

ค่าบริการ รายวัน

500

฿/วัน

ค่าบริการ รายเดือน

13,000

฿/วัน

บรรยากาศบ้านแสนรัก เนอร์สซิ่งโฮม

สาขาของเรา