แนวคิดโครงการ

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

ทางเลือกในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ อาจเป็นเรื่องยาก
ลำบากเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้บ้านแสนรัก จึงมีแนวคิดที่จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีกำลังจ่ายมากนัก โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ แต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงงบประมาณที่จำกัด
และมาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพ

5

สาขา

ทั่วประเทศ

100

บุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญ

500

กว่าครอบครัว
ทั่วประเทศที่ไว้วางใจเรา

ได้รับการรับรอง
โดยกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดี
เลือกบริการการดูแลที่ครอบคลุม
และตรงจุดที่บ้านแสนรัก

  • มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุณหมอคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
  • บริการหัตการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  • ทำกายภาพเบื้องต้น

โปรแกรมอื่นๆของเรา

บริการดูแลรายวัน

บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ

บริการดูแลตามบ้าน

สาขาของเรา

แนวคิดโครงการ

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

และผู้ป่วยติดเตียง

ทางเลือกในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ อาจเป็นเรื่องยาก
ลำบากเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้บ้านแสนรัก จึงมีแนวคิดที่จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีกำลังจ่ายมากนัก โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ แต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงงบประมาณที่จำกัด
และมาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพ

5

สาขา

ทั่วประเทศ

100

บุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญ

500

กว่าครอบครัว
ทั่วประเทศที่ไว้วางใจเรา

ได้รับการรับรอง
โดยกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดี
เลือกบริการการดูแลที่ครอบคลุม
และตรงจุดที่บ้านแสนรัก

  • มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุณหมอคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
  • บริการหัตการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  • ทำกายภาพเบื้องต้น

โปรแกรมอื่นๆของเรา

บริการดูแลรายวัน

บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ

บริการดูแลตามบ้าน

สาขาของเรา